Prohlédněte si fotografie z montáže.

.Sluneční energie
Představte si sluce jako obrovský fuzní reaktor. Proces, při kterém se uvolňuje nepředstavitelné množství energie lze ve stručnosti popsat jako přeměnu atomů vodíku v helium, ke které dochází v důsledku vysoké hmotnosti a s ní spojené hmotné přítažlivosti. Energie vzniklá takovým doslova "přetavením" atomů se do vesmíru uvolňuje formou elektromagnetického záření. Nepatrná část tohoto solárního záření dopadá po 150 milionech na zemský povrch. Při průchodu atmosférou (mraky, vlhkost) se část přímého záření změní na difúzní záření a část je odražena zpět do vesmíru. Difúzní záření vnímáme jako "světlo", které nás obklopuje, nemá přímý směr, je všudypřítomné. Jeho podíl v letních měsících je asi 50% a s pokračující roční dobou narůstá.

Přímé záření je naopak záření, které vnímáme jako přímý sluneční svit, který vrhá ostré stíny. Jeho podíl naopak v zimních měsících ubývá. Součet těchto dvou záření se nazývá globální záření.

Přesná měření solárního záření, která probíhají mimo zemskou atmosféru (cca výška satelitů) dokládají energetický výkon 1360 W/m². Tento údaj nazýváme tzv. "solární konstantou".

Pro Vaši představu několik globálních čísel:
 • Slunce přivádí zemi záření, které má neustálý příkon 1.2 x 10 na 17 wattu (120 milionů giga wattů, přičemž jeden giga watt zhruba odpovídá výkonu jedné atomové elektrárny).
 • Úhrn tohoto výkonu za celý rok činí 1.1 x 10 na 18 kwh / rok (1100 miliard giga watthodin).
 • Světová roční spotřeba přitom činí 100 x 1012 kwh/rok.
 • Při srovnání těchto gigantických čísel dojdeme k závěru, že slunce nám každý rok zadarmo pošle 11 000 krát více energie než lidstvo spotřebuje. Tzn., že pokud by slunce svítilo na zemi z celého roku pouze 1 hodinu, stihne nám za krátkou dobu poslat energii na celý rok.
Sluneční energie
Jak již bylo napsáno v předchozí kategorii, nabídku slunečního záření převyšuje lidskou energetickou spotřebu 11 000 krát. Jedná se o čistou energii, nezanechávající nevratné stopy na životním prostředí a je zcela zadarmo. Byla by velká škoda ji nevyužít v náš prospěch a prospěch našich dětí.

Díky technickému vývoji a pokroku, který probíhá, jsme v současné době Vám schopni nabídnout vysokovýkonné vakuové solární kolektory a systémy, které jsou schopny využívat všechny složky (globální záření – přímé i difuzní nerozptýlené světlo) a jsou tak díky své konstrukci schopny efektivně pracovat během celého roku i v zimním období. Dá se říci, že výkon takového kolektoru je limitován pouze extrémně zataženým či deštivým počasím.

Vzhledem ke všem těmto faktorům je výše energetických úspor maximální a následná návratnost investice do solárního systému velmi krátká. Tomu navíc napomáhají dotační programy MŽP.

Pro Vaši představu: návratnost systému pro ohřev teplé vody je cca 5 až 6 let. Díky dotaci se tato doba snižuje o polovinu a po jejím uplynutí využíváte 70 až 90% energie zcela zadarmo. Návratnost systému pro ohřev teplé vody a topení je cca 8 až 12 let. Díky dotaci se tato doba snižuje až o polovinu a po jejím uplynutí využíváte 50 až 70% energie zcela zadarmo.

Ekonomický přínos využití solární energie je nesporný. Nemůžeme ale opomenout další zásadní faktor. Stále rostoucí energetická spotřeba lidstva je prozatím z největší části pokrývána z fosilních (ropa, zemní plyn, uhlí) a jaderných paliv. Faktem je, že se jedná o vyčerpatelné zdroje a jejich využívání má likvidační účinek na životní prostředí. Stojíme tedy na prahu globálního energetického a ekologického problému a je na naší odpovědnosti a rozumu, zda dokážeme postavit nové pilíře energetiky. Alarmující, je především extrémně rychlý nárůst CO2 v atmosféře, který způsobuje tzv. (skleníkový efekt) Shromáždíme-li tedy dostupné informace, logickou a snadnou úvahou dospějeme k závěru, že uplynulých 150 let ke svému životu a práci využíváme zdroje energie, které se uvnitř země tvořily miliardy let, v takovém tempu, které zaručuje, že v časovém 80-ti let nebude ani ropa, ani zemní plyn, ani uran a v dalších 80-ti letech černé uhlí, a s trochou nadsázky lze říci, že další generace nám pak budou trpce závidět, že jsme žili na modré planetě, užívali si vyrovnané klima a dýchali čistý vzduch.

Zásoby fosilních a jaderných paliv jsou značně omezené:
 • uran - 30 let
 • ropa - 50 let
 • zemní plyn - 70 let
 • černé uhlí - 180 let
I když se údaje o jistě těžitelných zdrojích mírně odlišují, je snadné si představit, co můžeme jako spotřebitelé v nejbližších letech očekávat. Stále rostoucí ceny výroby a distribuce takto získané energie je pouze jedním negativním důkazem. A není důvod se domnívat, že ceny neporostou. Tím druhým a v budoucnu možná závažnějším faktorem, je možné "dělení zbylých zásob" mezi ekonomicky silné a ekonomicky slabé společnosti.

Jistě si dokážeme představit všechna omezení, která by taková situace pro náš život znamenala. Postupně budovaná nezávislost na konzervativních energetických zdrojích není proto pouze ekonomicky výhodná, ale její důsledek možná dřív, než-li se domníváme, pozitivně oceníme.

Solární systém je nepochybně dobrý začátek.
Solární kolektor
Solární kolektor patří k základním stavebním kamenům kvalitního solárního systému. Zjednodušeně lze říci, že během jasného letního dne, kdy je sluneční energie nadbytek, může jako kolektor sloužit jakákoliv nádoba natřená černou barvou. Naším skutečným zájmem ovšem je využívat sluneční energii během celého roku, tedy i během období, kdy nás trápí podmračené a mrazivé počasí. Špičkový vysokovýkonný vakuový trubicový kolektor HAKL HKC splňuje ty nejnáročnější požadavky kladené na absorpci přímého a rozptýleného slunečního svitu a jeho následné předání formou tepelné energie solárnímu systému. Je vhodný pro všechny typy solárních aplikací (ohřev TV, topení, ohřev bazénové vody, příprava technologického tepla).

Přednosti kolektoru HKC:
 • Kolektor je celo-vakuový. Vakuum je dokonalý tepelný izolant, proto není výkon kolektoru ovlivněn venkovní teplotou a může tedy velmi efektivně pracovat i během zimního období. Stejně tak venkovní teplota neovlivňuje dobu „startování“ kolektoru, neboť ten nemusí zahřívat sám sebe a teplo rovnou předává do výměníku. Tyto parametry splňuje, protože vevnitř vakuových trubic je vakuum 5x10-3 Pa.
 • Kolektor efektivně absorbuje díky vysoce selektivní vrstvě TINOX i rozptýlené složky světla a proto pracuje i když je "pod mrakem".
 • Vysoká, měřením zjištěná účinnost kolektoru je 81%. Je proto vhodný pro všechny typy solárních aplikací: ohřev TUV, topení (podlahové / stěnové, nízkoteplotní), ohřev bazénové vody, příprava technologického tepla u průmyslových aplikací, využití adiabatické klimatizační jednotky.
 • Díky trubicové konstrukci a tloušťce skla 2,5 mm je maximálně odolný vůči všem klimatickým jevům jako je silný vítr, kroupy, led atd.
 • Napojení trubic se realizuje suchou cestou, tedy bez přímého kontaktu mezi teplonosnou kapalinou, čímž vzniká dokonalé napojení trubic, které umožňuje i výměnu jednotlivých trubic při plném provozu kolektoru.
 • S kolektorem lze snadno manipulovat a je možné ho více "položit" pro letní provoz anebo "vztyčit" pro zimní provoz, čímž se zvyšuje efektivita provozu.
 • Tlaková ztráta kolektoru je díky přímému průtoku teplonosné kapaliny malá a kolektor proto tolik nezatěžuje ostatní části systému (oběhové čerpadlo).
 • Snadná montáž.
 • Záruka 5 let, udávaná životnost 20–30 let.
Dotace
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR podporuje investice do ekologicky šetrných zdrojů energie, mezi které patří zejména solární kolektory, tepelná čerpadla a vytápění biomasou. V praxi to znamená, že Vám státní fond uhradí část nákladů na solární systém. Pro lepší orientaci ve směrnicích Vám předkládáme výběr toho nejdůležitějšího a při vyřizování žádosti Vám jako bezplatnou službu nabízíme poradenství a veškerou součinnost.

Směrnice MŽP v úplném znění (formát PDF)
Žádost o podporu ze SFŽP ČR - fyzické osoby (formát XLS)
Více
Další informace naleznete na stránkách výrobce.